book store logo  topbanner
Καλάθι Αγορών:
Αρχική
Νέα Προϊόντα
Προτάσεις
Ο Λογαριασμός Μου
Επικοινωνία
Κατηγορίες
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Φιλοσοφία
Ιστορία
Λογοτεχνία
Φιλολογία/Γλωσσολογικά
Επιστήμες (εφαρμοσμένες)
Επιστήμες (φυσικές)
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική
Τέχνες
Ψυχολογία
Εσωτερισμός/Αποκρυφ./Μεταφυσική
Θρησκεία
Κόμιξ/Φαντασίας/Τρόμου/Ε.Φ.
Λευκώματα
Ξενόγλωσσα
Οικολογία/Περιβάλλον
Παιδικά/Εφηβικά
Περιοδικά / Εγκυκλοπαίδειες
Υγεία / Διατροφή / Ιατρικά
Ψυχαγωγία
Πληροφορίες
Πληροφορίες Αποστολής και Επιστροφών
Δήλωση Απορρήτου
Όροι Χρήσης
Επικοινωνία
Όροι Χρήσης

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

I) Αποδοχή των Όρων χρήσης
Η χρήση της ιστοσελίδας μας προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων καθώς και την ενσωματωθείσα στο παρόν Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ειδάλλως οφείλετε να απέχετε από την χρήση αυτής. Οτιδήποτε εισάγεται στον παρόντα δικτυακό τόπο από τοteleioskiklos.gr προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη.

II) Περιορισμένη Άδεια - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα
Ο σχεδιασμός της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και όλα τα περιεχόμενα του, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, τα γραφικά, οι εικόνες, οι φωτογραφίες και το λογισμικό, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του teleioskiklos.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2009. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση της ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε περιεχομένων της για την δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση τoυ teleioskiklos.gr με την εξαίρεση ότι το  teleioskiklos.gr χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια να αποκτήσετε πρόσβαση και να προβάλετε την ιστοσελίδα αυτή και τα ενυπάρχοντα στοιχεία της. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου και παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι δε θα τροποποιείτε την ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της, ότι θα τηρείτε όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ότι αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας.

III) Περιορισμός Ευθύνης του teleioskiklos.gr
Σε καμία περίπτωση το teleioskiklos.gr, οι υπάλληλοί της ή άλλοι αντιπρόσωποι του, δε θα φέρει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή παρεμπίπτουσες ζημιές οποιουδήποτε είδους ακόμα και ηθικής βλάβης που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με την ιστοσελίδα μας ή των περιεχομένων της ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας προγραμμάτων ή δεδομένων, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών, ανεξαρτήτως αν το teleioskiklos.gr είχε ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα προκλήσεως τέτοιων ζημιών.
Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου του teleioskiklos.gr παρέχονται όπως ακριβώς είναι και χωρίς καμία απολύτως εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Το teleioskiklos.gr αρνείται ρητώς την παροχή κάθε μορφής εγγύησης, επεφρασμένης ή και συνεπαγόμενης, συμπεριλαμβανομένων , όχι όμως περιοριζομένων σε αυτές και όσων αφορούν την εγκυρότητα , ακρίβεια και τακτική ανανέωση των παρεχομένων στον διαδικτυακό της τόπο πληροφοριών. Το teleioskiklos.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων του διαδικτυακού της τόπου αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι  τα εν γένει  περιεχόμενα του διαδικτυακού της τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ελλείψεις, ανακρίβειες καθώς και ότι τα λάθη, ελλείψεις και ανακρίβειες θα διορθώνονται. Το teleioskiklos.gr δεν εξασφαλίζει επίσης ούτε δίνει εγγυήσεις ότι ο δικτυακός του τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τα πάσης φύσεως  και μορφής προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικό, αρχεία κ.λ.π) του δικτυακού της τόπου τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο ή στοιχείο με επιζήμιες  ή καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα ή το πάσης φύσεως και μορφής λογισμικό σας (συμπεριλαμβανομένων και όλων των αρχείων καθώς και κάθε μορφής πληροφορίας που έχετε αποθηκεύσει σε αυτόν). Ο επισκέπτης χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει, το πάσης φύσεως και μορφής λογισμικό, αρχείο ή ηλεκτρονικό στοιχείο που τυχόν «φορτώσει» ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, λάβει από το διαδικτυακό τόπο του teleioskiklos.gr, να εφαρμόσει επ' αυτού «αντιμολυντικό» λογισμικό (ANTIVIRUS) και εν γένει να διασφαλίσει με δικά του μέσα, ότι αν το χρησιμοποιήσει δεν θα μολυνθεί, καταστραφεί ή επηρεασθεί το λειτουργικό του σύστημα και το κάθε μορφής λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς ότι δεν θα απωλεσθεί, διαγραφεί, μεταβληθεί ή αλλοιωθεί, ολικά ή μερικά, οιοδήποτε αρχείο ή πληροφορία του.

   Συνέχεια
Είσοδος | Ο Λογαριασμός Μου | Επικοινωνία

Web Design & Development by Victorious